You are here

Sökning

pantti
sv   pant
en   pledge (1); pawn
määritelmä
vakuus, joka koostuu omaisuudesta, johon velkojalla on panttioikeus
definition
säkerhet som består av egendom till vilken borgenären har panträtt

Käsitekaaviot: Vakuudet ja Pantit

Begreppsdiagram: Säkerheter och Panter
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (Sanastokeskus), 2005-05-18

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska