You are here

Sökning

kiinnitys
sv   inteckning
en   mortgage (1); lien (2)
määritelmä
rekisterimerkintä jonkun erityisestä oikeudesta jonkun toisen omaisuuteen
huomautus
Panttioikeus on yleinen kiinnitysoikeus.
definition
inskrivning av någons särskilda rätt till någon annans egendom i ett visst register
anmärkning
Panträtt är en vanlig typ av rätt som inskrivs i inteckning.

Käsitekaavio: Pantit

Begreppsdiagram: Panter
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (Sanastokeskus), 2005-05-18

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska