You are here

Sökning

aluskiinnitys
sv   fartygsinteckning; inteckning i fartyg
en   ship mortgage
huomautus
Katso myös kiinnitys.
anmärkning
Se även inteckning.

Käsitekaavio: Pantit

Begreppsdiagram: Panter
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (Sanastokeskus), 2016-12-30

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska