You are here

Sökning

rasitustodistus
sv   gravationsbevis n
en   abstract of the register of mortgages; encumbrance
määritelmä
todistus, joka annetaan tiettyä omaisuutta rasittavista toimenpiteistä
huomautus
Muun muassa kiinnitys on toimenpide, jonka tulee sisältyä rasitustodistukseen.
definition
bevis som utfärdas över de åtgärder som belastar en viss egendom
anmärkning
Inteckning är en av åtgärderna som redogörs för i en gravationsbevis.

Käsitekaavio: Pantit

Begreppsdiagram: Panter
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (Sanastokeskus), 2005-05-18

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska