You are here

Sökning

tavallinen velkakirja
sv   enkelt skuldebrev n
en   plain vanilla bond; vanilla bond
määritelmä
velkakirja, jolla velallinen sitoutuu maksamaan velan nimetylle henkilölle

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2013-12-31

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska