You are here

Begreppsarbete om statsunderstödsverksamhet fortsätter på hösten 2021

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy (Centret för IT-expertis) anlitade Terminologicentralen TSK för att fortsätta under hösten 2021 begreppsarbete vars syfte är att utarbeta beskrivningar för begrepp som rör statsunderstödsverksamhet. Begreppsarbete ska stöda utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten.

De tidigare faserna av projektet förverkligades under 2018–2021, och arbetet under hösten 2021 baserar sig på dessa resultat. Ordlistan ska omfatta termer och begreppsbeskrivningar på finska, svenska och engelska.

Terminologicentralens terminolog ska medverka i att utarbeta systematiska definitioner och anmärkningar för ordlistans begrepp tillsammans med experter vid flera ministerier, ämbetsverk och andra organisationer.