You are here

Internettelefoniordlista (TSK 37)

Internetpuhelusanasto, Internet Telephony Vocabulary

© Terminologicentralen TSK rf, 2007
ISBN 978-952-9794-25-6 (PDF)

Ordlistan tillgänglig:
- i PDF-format
- i termbanken TEPA

Språken i ordlistan:
- Termerna: finska, svenska, engelska
- Begreppsbeskrivningarna: finska

Internettelefoniordlistan (TSK 37) var ett omfattande projekt som utfördes på initiativ av Kommunikationsverket och som riktar sig till den breda allmänheten. Projektet beskriver de centrala begreppen inom internettelefoni. Projektet slutfördes i juni 2007 och ordlistan publicerades i Terminologicentralens termbank TEPA samt som PDF-fil på webbplatsen. Ordlistan omfattar termer och definitioner på finska samt termmotsvarigheter på svenska och engelska.