You are here

Nordterm 2017 anordnas i Kongsberg den 12-15 juni 2017

Nordterm är ett samarbetsforum för nordiska terminologiorganisationer. Nordterm anordnar vartannat år Nordterm-församlingen som består av en kurs och en workshop i terminologi, ett symposium, en utflykt med festmiddag och Nordtermförsamlingen.

I år anordnas Nordterm-församlingen den 12-15 juni i Kongsberg i Norge. Huvudtemat är Hvem er brukerne av terminologiske ressurser – og hvordan når vi ut til dem?

Mer information: www.nordterm2017.no