You are here

Nordterm 2019 anordnas i Köpenhamn den 11-14 juni 2019

Nordterm är ett samarbetsforum för nordiska terminologiorganisationer. Nordterm anordnar vartannat år Nordterm-församlingen som består av en kurs och en workshop i terminologi, ett symposium, en utflykt med festmiddag och Nordtermförsamlingen.

Nordterm 2019 anordnas i Köpenhamn den 11-14 juni 2019. Huvudtemat är Terminologiens rolle i sprogteknologiske applikationer som fx virtuelle assistenter og maskinoversættelse.

Mer information: https://cst.ku.dk/arrangementer/nordterm-2019