You are here

Ordlistan från Svenskt lagspråk i Finland (Slaf) finns nu i Termbanken TEPA

Den finsk-svenska ordlistan som ingår i handboken Svenskt lagspråk i Finland – ruotsinkielinen lakikieli, Slaf (SRK 2017), har nyligen lagts till Terminologicentralens Termbank TEPA. Handboken har utarbetats vid Statsrådets svenska språknämnd.

Den finsk-svenska ordlistan innehåller sådana ord, uttryck och fraser som ofta förekommer i finska lagtexter samt förslag till termekvivalenter på svenska. Ordlistan innehåller nära 1600 termposter. I varje termpostens källa finns en länk som öppnar handboken Svenskt lagspråk i Finland i pdf-format.