You are here

TEPA-termbanks nya adress är termipankki.fi

Terminologicentralen TSK har tagit i bruk TEPA-termbankens nya webbadress https://termipankki.fi och i samband börjat använda säkra https-förbindelser. Den förändrade adressen påverkar inte TEPA-termbankens funktionalitet, och användarna dirigeras automatiskt från den gamla adressen till den nya webbsidan. Det lönar sig dock att uppdatera de eventuella bokmärkena eller länkarna till den nya adressen. Eventuella frågor som gäller TEPA kan skickas till Terminologicentralens e-post till adressen tsk@tsk.fi.

Terminologicentralen TSK har satsat på utvecklingen av TEPA-termbanken under de senaste åren, vilket har lett till en betydligt högre användning av termbanken. Ett stort tack till alla TEPA-användare!