You are here

Terminologicentrum TNC kommer att upphöra med sin verksamhet i slutet av 2018

I Sverige ifrågasattes det offentliga stödet till terminologiarbetet under 2014. I budgetpropositionen föreslog regeringen att det nästan helt skulle dras in. Detta satte i gång en serie händelser som nu, fyra år senare, lett till att Terminologicentrum TNC håller på att upphöra med sin verksamhet. SIS (Swedish Standards Institute), som är majoritetsägare i och moderbolaget till TNC, har fattat beslut om att TNC ska avvecklas genom frivillig likvidation. TNC:s verksamhet kommer därmed att upphöra helt i slutet av 2018.

Terminologicentralen TSK anser att det är mycket beklagligt att händelserna ledde till att ett kunskapskluster som har funnits mer än 75 år kommer att splittras. Risken finns att när kunnandet sprids, tillgången till experttjänsterna inom terminologin kommer att försvagas under en tid då behovet av sådana tjänster verkar bli allt större i takt med till exempel olika digitaliseringsprojekt.

En av de händelser som skett under den fyra år långa processen, är att regeringen beslutat föra över ansvaret för offentligt terminologiarbete till Språkrådet vid Institutet för Språk och Folkminnen (ISOF). Man har för närvarande heller inte minskat på det statliga bidraget.

Att TNC ska avvecklas betyder att Terminologicentralen TSK kommer att förlora en viktig samarbetspartner. I denna situation önskar vi att Språkrådet, med det nya stödet för offentligt terminologiarbete, ska utöka sin verksamhet på ett sätt som möjliggör en ny omfattande expertorganisation inom terminologi i Sverige och att denna organisation blir en ny samarbetspartner till Terminologicentralen TSK.

Den publicerade texten kompletterades med nya uppgifter 16.4.2018.