You are here

Terminologins terminologi (TSK 36)

Terminologian sanasto, Terminology of Terminology, Vocabulaire de la terminologie

© Nordterm, 2006
Utgiven av Terminologicentralen TSK rf
ISBN 952-9794-24-X (PDF)
ISSN 0359-5390 (PDF)

Ordlistan är tillgänglig:
- i PDF-format
- i termbanken TEPA

Terminologian sanasto (TSK 36) är en finsk version av Terminologins terminologi på nordiska. Den fi nska versionen utgavs i PDF-format på Terminologicentralens webbplats i slutet av 2006. Terminologins terminologi på nordiska från år 1989 reviderades som ett nordiskt projekt, som koordinerades av Terminologicentrum
TNC.