You are here

Terminologins terminologi (TSK 36)

Terminologian sanasto, Terminology of Terminology, Vocabulaire de la terminologie

Terminologian sanasto (TSK 36) är en finsk version av Terminologins terminologi på nordiska. Den fi nska versionen utgavs i PDF-format på Terminologicentralens webbplats i slutet av 2006. Terminologins terminologi på nordiska från år 1989 reviderades som ett nordiskt projekt, som koordinerades av Terminologicentrum
TNC.

Utgivare: Terminologicentralen TSK rf, 2006. ISBN 952-9794-24-X (PDF).