You are here

Trafikontologin LIIKO uppdaterad med järnvägsbegrepp

LIIKO i Finto-service

Trafikledsverket, Finlands Järnvägsmuseum och Terminologicentralen påbörjade ett gemensamt ontologiprojekt i början av 2020. Under projektets gång uppdaterades Trafikontologin LIIKO (Liikenteen ontologia LIIKO) med cirka 750 begrepp som gäller järnvägstrafik. Begreppen samlades från t.ex. museets ämnesordindex. Därtill uppdaterades ontologins struktur så att den motsvarar strukturen av versionen 3.2021.Epikuros av Allmän finländsk ontologi (ALLFO).

Den utökade LIIKO-ontologin publicerades i Nationalbibliotekets Finto-service i augusti 2021. Ontologin har cirka 3 450 begrepp med termer på finska. Förutom järnvägsbegrepp har ontologin också begrepp som gäller vägtrafik och sjöfart.