You are here

Bli medlem

Terminologicentralen erbjuder olika målgrupper information om och experttjänster i terminologi-, klassificerings-, ontologi- och begreppsmodelleringsarbete inom olika fackområden.

Vi välkomnar som medlemmar alla privatpersoner samt samfund som har rättskapacitet, som är intresserade i att effektivt strukturera och hantera information på basis av begreppsanalys, klargöra kommunikation och främja den semantiska interoperabiliteten mellan informationssystem.

Mer information om Terminologicentralens verksamhet finns i föreningens stadgar.

Ifall du är intresserad av att bli medlem i Terminologicentralen ber vi dig fylla i medlemsansökningsblanketten för privatpersoner eller medlemsansökningsblanketten för samfund. Samfund som ansöker om medlemskap bör bifoga en redogörelse över sin verksamhet (t.ex. årsredovisningen). Mer information om medlemskapet får du från Terminologicentralen. På basen av ansökan fattar Terminologicentralens styrelse beslut om medlemskapet. Medlemskapet gäller tills medlemmen begär utträde ur föreningen. Föreningens styrelse kan dock utesluta en medlem till exempel på grund av obetalda medlemsavgifter.

Medlemsförteckning

Medlemsförmåner

Terminologicentralens medlemmar får

  • inbjudan till Terminologicentralens medlemsmöten där medlemmar kan delta i utveckling av Terminologicentralens verksamhet och få information om bland annat aktuella ämnen inom terminologin
  • medlemsbrev 4 gånger per år
  • rabatt på Terminologicentralens kurser och konsulttjänster
  • avgiftsfri termtjänst (samfundsmedlemmar).

Termtjänst för samfundsmedlemmar

Termtjänsten är öppen mån.-fre. kl. 9-12. Du kan ställa frågor om ekvivalenter på olika språk och deras riktighet, förkortningar eller begreppsdefinitioner per e-post termipalvelu@tsk.fi. Då du ställer termfrågan, vill vi utöver termen gärna få information om vilket fackområde det är fråga om samt en bit av kontexten eller en kort beskrivning av begreppet, eftersom det hjälper oss till ett mera pålitligt svar. Svaren ges så snabbt som möjligt. Till exempel 1-2 termfrågor som har kommit in under förmiddagen utreds vanligen samma dag. Om du har fler frågor är det bra att särskilt komma överens om leveranstiden. Terminologicentralens samfundsmedlemmar får en avgiftsfri kvot av termtjänsten enligt sin medlemsavgiftsklass. Medlemskapet för privatpersoner innehåller ingen kvot av termtjänst men vi försöker hjälpa till alla våra kunder med sina frågor såvitt möjligt.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter avgörs enligt medlemsklass och samfundsmedlemmars omsättning eller budget. Medlemsavgifter uppbärs under årets första kvartal. Under 2021 är medlemsavgifterna följande:

Medlemsklass Medlemsavgift Kvot av termtjänst
privatpersoner 50 euro ingen termtjänst
ideella föreningar 160 euro 10 svar / år
omsättning mindre än 1 miljon euro 160 euro 10 svar / år
omsättning 1—10 miljoner euro 350 euro 20 svar / år
omsättning mer än 10—100 miljoner euro 700 euro 40 svar / år
omsättning mer än 100 miljoner euro 1100 euro 60 svar / år