You are here

Koncis informationssäkerhetsordlista (TSK 31)

Tiivis tietoturvasanasto, Compact Vocabulary of Information Security

© Terminologicentralen TSK rf, 2004
Utigiven av Taloustieto Oy
ISBN 951-628-412-4 (inbunden). Upplagan slutsåld.
ISBN 952-9794-17-7 (PDF)
ISSN 0359-5390 (tryckt)
ISSN 1795-6323 (nätpublikation)

Ordlistan är tillgänglig:
- i PDF-format
- i termbanken TEPA

Språken i ordlistan:
- Termerna: finska, svenska, engelska
- Begreppsbeskrivningarna: finska

Hösten 2003 igångsattes ett datasäkerhetsordlisteprojekt. Målgruppen var vanliga datoranvändare. Arbetsgruppen valde ca 80 centrala begrepp samt namn på dataskyddsorganisationer, vilka presenteras i ordlistan. Definitionerna är skrivna på finska och termerna är givna på finska, svenska och engelska.

Ordlistan färdigställdes hösten 2004 och fick namnet Koncis informationssäkerhetsordlista. Ordlistan också publicerades som bok.