You are here

Lämna in ditt abstract för Nordterm 2021 senast den 12 mars

Terminologicentralen och Helsingfors universitet anordnar Nordterm 2021 -webbinariet från 1 till 2 juni 2021. Teman i det nordiska webbinariet är Begreppsarbete och informationshantering. Webbinariet anordnas via Zoom och det är gratis till alla deltagare som intresserar sig i teman.

Lämna in ditt abstract för webbinariet senast den 12 mars 2021. Vi önskar föredrag som behandlar utnyttjandet av begreppsarbete inom informationshantering. Föredragen kan behandla t.ex. projekt inom den offentliga förvaltningen eller näringslivet samt forskning som kopplar begreppsarbete och informationshantering. Vänligen sänd ditt abstract som en bifogad fil till nordterm2021@tsk.fi. Du får veta senast den 4 april 2021 om ditt abstract har godkänts för presentation.

Mer information: Inbjudan