You are here

Ordlista för informationshantering inom socialvården – uppdatering samt utveckling av upprätthållandet

På sommaren 2020 anlitade Institutet för hälsa och välfärd (THL) Terminologicentralen för att påbörja ett terminologiprojekt vars syfte är att uppdatera begreppsbeskrivningar i Ordlista för informationshantering inom socialvården och utöka ordlistan med nya begrepp som gäller klienthandlingar. De nya begreppen i ordlistan ges termer och begreppsbeskrivningar på finska och svenska.

Utöver terminologiarbetet utvecklas upprätthållandet av ordlistan. Informationsöverföring mellan THL och Terminologicentralen har tagits i bruk redan tidigare och den vidareutvecklas så att terminologiarbete kan delas mellan Terminologicentralen och THL.

Projektet ska bli färdig under hösten 2020. Ordlistan kommer att publiceras i Ordlistor för social- och hälsovården samt i termbanken TEPA.