You are here

Sanastokeskus TSK ry

Sanastokeskus tarjoaa sanasto-, luokitus- ja ontologiatyöhön sekä erikoisalojen termien käyttöön liittyvää tietoa ja asiantuntijapalveluja. Sanastokeskuksen toiminta perustuu terminologian teorian ja sitä soveltavien käytännön menetelmien vankkaan hallintaan ja kehittämiseen.

Sanastokeskus TSK ry (kesään 2004 asti Tekniikan Sanastokeskus ry) on vuonna 1974 perustettu yhdistys, jonka ensisijaisena tarkoituksena on tuottaa suomen- ja ruotsinkielisiä sanastoja ja ontologioita sekä kehittää sanastotyön metodiikkaa ja pitää yllä siihen perustuvaa osaamista.

Riippumattomana asiantuntijaelimenä Sanastokeskus tekee yhteistyötä paitsi jäsentensä myös muiden terminologiasta kiinnostuneiden yhteisöjen kanssa — esimerkiksi Kotimaisten kielten keskuksen, pohjoismaisten sanastokeskusten, standardisoimisjärjestöjen sekä Euroopan unionin toimielinten kanssa.

Vuosien saatossa Sanastokeskuksesta on kehittynyt täyden palvelun sanastokeskus. Sen toimintamuotoja ovat

  • sanastojen ja ontologioiden tuottaminen sekä sanastojen julkaiseminen
  • sanasto- ja ontologiatyön konsultointi
  • sanastoihin ja sanakirjoihin erikoistunut kirjasto
  • sanasto- ja ontologiatyöhön liittyvä tiedonvälitys
  • sanasto- ja ontologiatyön menetelmien kehittäminen ja koulutus
  • terminologia-alan kansainvälinen yhteistyö.