You are here

Beredskaps- och befolkningsskyddsordlista (TSK 39)

TSK 39Varautumisen ja väestönsuojelun sanasto, Preparedness and Civil Defence Vocabulary, Glossar für Notfallplanung und Bevölkerungsschutz

Beredskaps- och befolkningsskyddsordlistan (TSK 38) som publicerades år 2007 har kommit i ny utgåva. Ordlistan har nu också definitioner och anmärkningar på svenska. Dessutom är inledningskapitlen skrivna på svenska. Den nya utgåvan innehåller även begreppsdiagram över både de finska och de svenska begreppen.

Projektet med Beredskaps- och befolkningsskyddsordlistan har genomförts på initiativ av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK). Syftet har varit att klarlägga terminologin inom området beredskaps- och befolkningsskydd.

Ordlistan har publicerats som en bok utgiven av SPEK och kan beställas direkt från utgivaren. Med boken följer en cd-rom-version av ordlistan. Ordlistan finns nu tillgänglig i Terminologicentralens termbank TEPA.

Utgivare: Terminologicentralen TSK rf, 2009. Förlag: Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland. Försäljning: SPEK. Pris: 32 euro. ISBN 978-951-797-320-5.