You are here

Terminologiprojekt

Terminologiarbete genomförs som ett typiskt projekt: det har ett tydligt syfte, en tidsplan och begränsade resurser. Men det lönar sig att tänka noga på hur ett ordlisteprojekt genomförs och hurdana arbetsmetoder ska användas. Terminologicentralen erbjuder experthjälp till detta.

Terminologicentralen fungerar som en obunden expert i terminologiprojekt och deltar i dem vid kundens behov. Det kan betyda att Terminologicentralen ger ett utlåtande eller att vi tar helhetsansvar för hela projektet – eller någonting mitt i mellan. Vi bearbetar dock ordlistor alltid i samarbete med en expertgrupp på det ämne som ordlistan handlar om.

Ifall din organisation planerar eller ska börja ett terminologiprojekt, kontakta gärna Terminologicentralen och be om en projektplan och ett anbud.

På de finska sidorna finns en utförligare beskrivning av terminologiprojekten.