You are here

Kyberturvallisuussanasto

suomi

Huoltovarmuuskeskus ja puolustusministeriö ovat käynnistäneet yhdessä Sanastokeskuksen kanssa projektin kyberturvallisuussanaston laatimiseksi. Projektin tavoitteena on koota noin 50 käsitteen sanasto, joka selvittää keskeisten kyberturvallisuus- ja tietoturvakäsitteiden sisällöt ja antaa tarvittavat suositukset suomenkielisestä termistöstä. Määritelmät ja huomautukset laaditaan suomeksi, ja termeille annetaan ruotsin- ja englanninkieliset vastineet. Kun sanasto on valmis, sen käsitekuvaukset käännetään ruotsiksi ja englanniksi.

Kokonaisturvallisuuden sanaston päivitys

suomi

Kokonaisturvallisuuden sanasto (TSK 47) julkaistiin vuonna 2014. Koska nyt on laadittu uutta Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa (YTS), myös Kokonaisturvallisuuden sanastoa on tarpeen päivittää tietyiltä osin. Päivitystyötä tehtiin keväällä 2017. YTS lähetetään laajalle lausuntokierrokselle, ja lausuntokierroksen päätyttyä syksyllä katsotaan, vaikuttavatko lausunnot myös sanastoon.

Tilastokeskuksen rakennusluokituksen päivitys

suomi

Sanastokeskus aloitti syksyllä 2016 Tilastokeskuksen toimeksiannosta vuodelta 1994 peräisin olevan rakennusluokituksen päivitysprojektin. Työn tavoitteena on päivittää luokitus vastaamaan rakentamisen nykytilannetta. Sidosryhmille järjestettiin kysely luokituksen muutostarpeista vuoden vaihteessa, ja päivitystyötä on jatkettu sen pohjalta. Työ kestää vuoden 2017 loppuun.

MAO/TAO-ontologian täydennys kulttuuriympäristöön liittyvillä käsitteillä

suomi

Keväällä 2017 Museovirasto tilasi Sanastokeskukselta ontologiatyötä, jossa lisätään Museoalan ja taideteollisuusalan MAO/TAO-ontologiaan kulttuuriympäristöön liittyviä käsitteitä. Työn ensimmäisessä vaiheessa MAO/TAOon lisätään noin 700 käsitettä, joita on poimittu muun muassa Arkeologisen kulttuuriperinnön oppaasta, Eurooppalaisen kulttuuriperintöpolitiikan sanastosta sekä Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt -rekisteristä.

Sivut

Subscribe to Sanastokeskus TSK RSS