You are here

Uusia suosituksia Tietotekniikan termitalkoissa 6/2019

suomi

Uusia ja päivitettyjä käsitteitä:

Terminfo 1/2019 julkaistu

suomi
Terminfo-verkkolehden numero 1/2019 on julkaistu osoitteessa www.terminfo.fi.

Luvat ja valvonta -hankkeen sanastotyö

suomi

Luvat ja valvonta -hanke: Palvelukerroksen keskeiset käsitteet, versio 0.8 julkaistiin vuonna 2017. Sanastokeskus aloitti helmikuussa 2019 työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta sanastoprojektin, jonka tavoitteena on laajentaa sanastoa uusilla käsitteillä. Sanastotyön tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja selkiyttää palvelutoimintaan ja valvontaan liittyviä käsitteitä hankkeen kohdearkkitehtuurityön ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden tukemiseksi. Termit ja käsitekuvaukset annetaan sanastossa suomeksi.

Nordterm 2019 -tapahtuma 11.-14.6.2019

suomi

Terminologia-alan pohjoismainen yhteistyöjärjestö Nordterm järjestää joka toinen vuosi Nordterm-päivät, jotka ovat avoinna kaikille terminologiasta ja sanastotyöstä kiinnostuneille. Nordterm 2019 -tapahtuma järjestetään Kööpenhaminassa 11.–14. kesäkuuta 2019. Tapahtuman teema on terminologian rooli kieliteknologisissa sovelluksissa kuten virtuaaliavustajissa ja konekääntämisessä (tansk. terminologiens rolle i sprogteknologiske applikationer som fx virtuelle assistenter og maskinoversættelse).

Sivut

Subscribe to Sanastokeskus TSK RSS