You are here

Uusia suosituksia Tietotekniikan termitalkoissa 11/2019

suomi

Uusia ja päivitettyjä käsitteitä:

TE-digi-hankkeen sanastotyö jatkuu

suomi

Sanastokeskus teki KEHA-keskuksen toimeksiannosta TE-digi-hankkeelle palveluiden kehitykseen liittyvää sanastotyötä vuonna 2017. Elokuussa 2019 sanastotyötä jatkettiin erityisesti asiakkuuteen liittyvien käsitteiden osalta. Termisuositukset ja käsitekuvaukset laaditaan tässä vaiheessa suomeksi.

Valtionavustustoiminnan käsitetyö jatkuu

suomi

Sanastokeskus jatkoi elokuussa 2019 CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n toimeksiannosta käsitetyötä, jonka tavoitteena on laatia käsitekuvaukset valtionavustustoiminnan ja valtionavustuksilla avustettavan toiminnan keskeisille käsitteille. Käsitetyötä tehdään valtionavustustoiminnan kehittämisen ja digitalisoinnin tueksi, minkä valmistelutehtäviä opetus- ja kulttuuriministeriö hoitaa.

Sanastokeskuksen 45-vuotisjuhlaseminaari 31.10.2019

suomi

Sanastokeskus TSK ry:n 45-vuotisjuhlaseminaari Laadukasta sisältöä yhteistyöllä – Sanastokeskus 45 vuotta järjestettiin torstaina 31.10.2019 klo 13.00–17.00 Kasarmin Saleissa (Kasarmikatu 21, Helsinki). Ohjelmassa olevien linkkien kautta pääsee katsomaan seminaarin esitysmateriaaleja. Materiaalit ovat katsottavissa marraskuun loppuun asti.

Sivut

Subscribe to Sanastokeskus RSS