You are here

Liikenteen ontologia (LIIKO) julkaistu

suomi
Liikenteen ontologia LIIKO on julkaistu Kansalliskirjaston Finto-palvelussa. LIIKO on rakennettu Merenkulkualan ontologia MEROn pohjalle.

Merenkulkualan asiasanastoon perustuva MERO laadittiin Merenkulkulaitoksen ja Semanttisen laskennan tutkimusryhmän yhteistyönä osana FinnONTO-projektia (2003–2012). Vuonna 2016 MEROa hallinnoinut Liikennevirasto ja Sanastokeskus TSK aloittivat yhteisen ontologiaprojektin, jossa MEROon lisättiin noin 1 200 tieliikenteeseen liittyvää käsitteitä. Näin syntynyt uusi LIIKO-ontologia julkaistiin lokakuun alussa.

Terminfo 3/2018 julkaistu

suomi
Terminfo-verkkolehden numero 3/2018 on julkaistu osoitteessa http://www.terminfo.fi/.

Energiaan ja päästöihin liittyviä käsitteitä

suomi

Sanastokeskus aloitti syyskuussa 2018 Tilastokeskuksen toimeksiannosta sanastoprojektin, jonka tavoitteena on koota ja harmonisoida tai laatia käsitekuvaukset noin 30 keskeiselle energia- ja päästötilastoihin liittyvälle käsitteelle. Termit ja käsitekuvaukset annetaan sanastossa suomeksi.

Parasta digitukea -hankkeen sanastotyö

suomi

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, joka koordinoi Parasta digitukea -hanketta (http://parastadigitukea.fi), tilasi kesällä 2018 Sanastokeskukselta hankkeeseen liittyvää sanastotyötä. Digitukea-hankkeessa tuetaan sellaisten tietojärjestelmien yhteentoimivuutta, joita ammatillisen koulutuksen järjestäjät hyödyntävät koulutussopimuksia ja oppisopimuksia koskevissa prosesseissaan.

Sivut

Subscribe to Sanastokeskus TSK RSS