You are here

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 11/2019

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Terminologiarbete om kulturmiljön

Svenska

Miljöministeriet anlitade Terminologicentralen i september för att påbörja ett terminologiprojekt vars syfte är att utarbeta begreppsbeskrivningar för cirka 30 begrepp som rör sig till kulturmiljön och skyddandet av byggnadsarv. Terminologiprojektet också stödjar utvecklandet av den elektroniska byggnadsvårdsprocessen (eRakSu). Ordlistan ska omfatta termer och begreppsbeskrivningar på finska och termekvivalenter på svenska.

Uppdatering av Tekla Structures glossary på hösten 2019

Svenska

Tekla Structures glossary är en terminologisk ordlista om programvaran för byggnadsinformationsmodellering, Tekla Structures, och den publiceras och upprätthålls av Trimble Solutions (tidigare Tekla). Programvaran och ordlistan innehåller begrepp från både byggnadsbranschen och IT-branschen samt kombinationer av dessa. Ordlistan ger termrekommendationer och definitioner på engelska på de centrala begreppen i programvaran.

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 6/2019

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS