You are here

Byggnadsklassificering 2018

Svenska

Statistikcentralen anlitade Terminologicentralen hösten 2016 att delta i Statistikcentralens projekt för uppdatering av Byggnadsklassificering 1994. Den nya klassificeringen, Byggnadsklassificering 2018, publicerades i december 2018.

Uppdaterad MAO/TAO-ontologin publicerad på Finto-servicen

Svenska

MAO/TAO på Nationalbibliotekets Finto-service

Museiverket anlitade Terminologicentralen TSK våren 2017 för att utöka Ontologi för museibranschen och Konstindustriella ontologin (MAO/TAO) med cirka 2 000 begrepp som gäller kulturmiljön. Den utökade ontologin har cirka 12 500 begrepp med termer på finska. Under projektets gång Terminologicentralens terminolog och sakkuniga vid Museiverket också utarbetade eller bearbetade definitioner för cirka 200 begrepp. Ontologin har sammanlagt 418 begrepp med definitioner på finska.

Styrelse

Svenska

Styrelsen 2019

Vi önskar en god jul och ett framgångsrikt nytt år 2019

Svenska

God jul

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS