You are here

Materialet av vetenskapstermbanken i Finland uppdaterats i TEPA-termbanken

Svenska

Det nyaste materialet i vetenskapstermbanken i Finland har uppdaterats i TEPA-termbanken.

Vi önskar en god jul och ett framgångsrikt nytt år 2020

Svenska

Julönskning

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 11/2019

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Terminologiarbete för TE-digi-projektet fortsätter

Svenska

Terminologicentralen utarbetade en ordlista för TE-digi-projektet på uppdrag av KEHA-centret under 2017. I augusti 2019 anlitade KEHA-centret Terminologicentralen för att utöka ordlistan med nya begrepp som gäller kundrelationer. Begreppen i ordlistan ges termer och begreppsbeskrivningar på finska.

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS