You are here

Uppdatering av Tekla Structures glossary på hösten 2018

Svenska

Tekla Structures glossary är en terminologisk ordlista om programvaran för byggnadsinformationsmodellering, Tekla Structures, och den publiceras och upprätthålls av Trimble Solutions (tidigare Tekla). Programvaran och ordlistan innehåller begrepp från både byggnadsbranschen och IT-branschen samt kombinationer av dessa. Ordlistan ger termrekommendationer och definitioner på engelska på de centrala begreppen i programvaran.

Terminologicentralen TSKs roll i projektet

Terminologiarbete för Skatteförvaltningen

Svenska

Terminologicentralen TSK påbörjade ett ordlisteprojekt om beskattning i april 2018 på uppdrag av Skatteförvaltningen. Syftet med projektet är att samla in och harmonisera eller skapa begreppsbeskrivningar av 50–70 begrepp som rör personbeskattningen. Termerna och begreppsbeskrivningarna i ordlistan ska ges på finska.

Konferensen TOTh i Frankrike 6-7.6.2019

Svenska

Den trettonde TOTh konferens anordnas i Chambéry, Frankrike, den 6 till 7 juni 2019. I konferensprogrammet ingår dessutom föredrag en postersession. Konferensen är riktad till forskare och experter inom fältet men också till alla andra som är intresserade av teman som anknyter till språk och kunskapsteknik.

International Terminology Summer School i Wien den 8-12 juli 2019

Svenska

International Terminology Summer School anordnas i Wien den 8-12 juli 2019.

Den internationella sommarskolan i terminologi är avsedd för studerande, språkexperter och forskare som vill uppnå en hältäckande bild av terminologi och terminologiarbete.

Mer information: http://www.termnet.org/english/eventstss_2018_copy/index_2019.php

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS