You are here

Nytt material i bank- och finansterminologi 06/2014

Svenska

Den 13 juni 2014 har vi publicerat

nya begreppsdiagram:

uppdaterade begreppsdiagram:

nya begrepp:

Ny användargränssnitt för statsrådets termbank Valter

Svenska
Statsrådets termbank Valter (www.valter.fi), som innehåller statsförvaltningens termer, har varit öppen för alla sedan 2005. Nu har Valter fått ett nytt användargränssnitt och en ny layout.

För närvarande innehåller Valter 12 ordlistor som har utarbetats av statsrådets kansli och andra håll inom statsförvaltningen. Ordlistorna innehåller sammanlagt cirka 3 400 begrepp.

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 4/2014

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

TKE 2014 – Konferens om terminologi och kunskapsteknik

Svenska
GTW och Deutsches Institut für Normung e.V. tillsammans med andra organisationer på fältet arrangerar en internationell konferens om terminologi och kunskapsteknik. Konferensen äger rum i Berlin 19–21. juni. Temat på konferensen är "Ontologi, terminologi och text mining". Själva konferensen ordnas på 19–20 juni och på 21 juni arrangeras olika workshopar.

Abstrakten till föredrag och förslag till workshopar ska skickas in senast 1 mars 2014 via webbsidan http://tke2014.sciencesconf.org.

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS