You are here

Ontologier och den semantiska webben

Svenska

I det traditionella ordlistearbetet är målet att göra kommunikation mellan människor mer effektiv. Ontologiarbetets syfte är däremot att föreställa information om ett visst begreppssystem på ett sådant sätt att även datorer kan utnyttja den. Den största skillnaden mellan arbetsmetoder på ordliste- och ontologiarbete är alltså den formen i vilken resultaten framställas. Ontologier passar bra till stöd för informationssökning och semantisk beskrivning av data. De kan också användas i olika tillämpningar för den semantiska webben.

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 10/2015

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

TOTh 2015 workshop "Terminology and Standards" in Luxembourg på 3.12.2015

Svenska
TermCoord, Europaparlamentets koordinationsenhet för terminologi, arrangerar TOTh 2015 workshopen i Luxemburg på 3.12.2015. Teman i workshopen är "Terminology and Standards", och fokusen är i informationssamhällets påverkan på terminologi och dess standarder.

Workshopen ska också behandla ämnen såsom översättning, informations- och kunskapshantering och ordlistearbetets roll i standardförslag.

Konferens om terminologi i Helsingfors 29–30.10.

Svenska
Vetenskapstermbanken i Finland (http://tieteentermipankki.fi/wiki/Termipankki:Etusivu/sv) firar sin femårsdag med jubileumskonferensen "Crossing Borders". Teman i konferensen är terminologiska resurser och öppen vetenskap. Evenemanget tar plats i Helsingfors universitet på 29–30. oktober.

Anmälningstiden till konferensen är öppen till 20 oktober. Mer information på Vetenskapstermbankens webbplats: http://tieteentermipankki.fi/wiki/Crossing_Borders

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS