You are here

Nytt material i bank- och finansterminologi 12/2015

Svenska

Den 21 december 2015 har vi publicerat

nya begreppsdiagram:

uppdaterade begreppsdiagram:

Utökning av MAO – Ontologi för museibranschen

Svenska

Museiverket anlitade Terminologicentralen för ontologiarbete som har som mål att utöka MAO - Ontologi för museibranschen. Arbetet påbörjades i oktober 2015 och det ska bli färdigt före sommaren 2016.

MAO är avsedd för innehållsbeskrivning på museibranschen och den har varit i bruk sedan 2004. Ontologin uppbyggdes i projekten MuseoSuomi och FinnONTO. Projektet Museum 2015 redde ut behovet att utöka MAO och utredningen ledde till att cirka 800 nya begrepp kommer att tilläggas i ontologin. Arbetet genomförs i samarbete mellan terminologer och sakkunniga på museibranschen.

Ontologier och den semantiska webben

Svenska

I det traditionella ordlistearbetet är målet att göra kommunikation mellan människor mer effektiv. Ontologiarbetets syfte är däremot att föreställa information om ett visst begreppssystem på ett sådant sätt att även datorer kan utnyttja den. Den största skillnaden mellan arbetsmetoder på ordliste- och ontologiarbete är alltså den formen i vilken resultaten framställas. Ontologier passar bra till stöd för informationssökning och semantisk beskrivning av data. De kan också användas i olika tillämpningar för den semantiska webben.

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 10/2015

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS