You are here

Internationell sommarskola i terminologi i Vienna

Svenska
TermNet (International Network for Terminology) ordnar en internationell sommarskola i terminologi (TSS 2016) i Vienna 11–15.7.2016.

Sommarskolan är avsedd för studerande, språkexpert och forskare som vill uppnå en hältäckande bild av terminologi och terminologiarbete. Programmet finns på nätet på http://www.termnet.org/english/events/tss_2016/programme.php Man kan amäla sig till kursen ända till juni, men antalet platser är begränsat.

Konferens om terminologi och kunskapsteknik i Köpenhamn i juni - anmälning är öppen

Svenska

TKE 2016, en konferens om terminologi och kunskapsteknik, ordnas i Köpenhamn 22–24 juni 2016. Teman i konferensen är termdatabaser och lingvistisk länkad öppen data (term bases and linguistic linked open data).

Konferensen tar plats i Köpenhamns handelshögskola (Copenhagen Business School, CBS) och den ordnas av Association for Terminology and Knowledge Transfer (GTW) tillsammans med Institutionen för internationell företagskommunikation i CBS.

TOTh-konferens i Frankrike 9–10.6.2016: programmet nu på nätet

Svenska
Den tionde internationella TOTh-konferensen ordnas 9–10.6.2016 i Chambéry, Frankrike. Konferensens tema är Linguistic turn and conceptual renewal, dvs. den språkliga vändningen och konceptuella förnyelsen som har påverkat terminologin i de senaste decennierna är på fokus.

Konferensen är riktad till terminologer, forskare i terminologi och alla som är intresserad av terminologi, språk och kunskapshantering. De officiella språk i konferensen är franska och engelska.

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 4/2016

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS