You are here

Nytt material i TSKs termbank TEPA

Svenska

Nytt material från Bank- och finanstermgruppen samt Datatermgruppen har publicerat i TSKs termbank TEPA (http://www.tsk.fi/tepa/).

Konferensen TOTh 2014 i Frankrike 12–13.6.2014

Svenska
Den åttonde TOTh konferens anordnas i Chambéry, Frankrike, den 12 till 13 juni. Konferensen föregår av en kurs om textanalys i onomasiologi som ordnas den 10 till 11 juni.

Abstrakt till föredrag ska skickas senast den 10 februari.

Mer information om konferensen och kursen: http://porphyre.org/toth/toth-2014-en

Nytt material i bank- och finansterminologi 12/2013

Svenska

Den 31 december 2013 har vi publicerat

uppdaterade begreppsdiagram:

nya begrepp:

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 12/2013

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS