You are here

Terminologicentralen TSK firar 40 år

Svenska

I år fyller Terminologicentralen TSK 40 år. Det uppmärksammas med ett jubileumsseminarium den 29 oktober 2014 med teman Gemensamma begrepp till hands - TSK som förmedlare av terminologisk information i 40 år.

Alla som är intresserade i terminologiarbete är välkomna till det avgiftsfritt seminariet, och anmälningen börjar i augusti. Mer information ska publiceras på webbsidan http://www.tsk.fi/tsk/sv/tsk_fyller_40 allteftersom planeringen för seminariet fortskrider.

Nytt material i bank- och finansterminologi 06/2014

Svenska

Den 13 juni 2014 har vi publicerat

nya begreppsdiagram:

uppdaterade begreppsdiagram:

nya begrepp:

Ny användargränssnitt för statsrådets termbank Valter

Svenska
Statsrådets termbank Valter (www.valter.fi), som innehåller statsförvaltningens termer, har varit öppen för alla sedan 2005. Nu har Valter fått ett nytt användargränssnitt och en ny layout.

För närvarande innehåller Valter 12 ordlistor som har utarbetats av statsrådets kansli och andra håll inom statsförvaltningen. Ordlistorna innehåller sammanlagt cirka 3 400 begrepp.

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 4/2014

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS