You are here

Ordlista för socialvårdens verksamhets- och informationsarkitekturer

Svenska

Under sommaren 2014 påbörjade Terminologicentralen TSK ett ordlistepropjekt vars syfte är att göra en ordlista för socialvårdens verksamhets- och informationsarkitekturer. Ordlistan kommer att omfatta begrepp från vissa ordlistor som har gjorts i olika tider för datasystem och klassifikationer inom socialvården, och flerdubbla begrepp kommer att harmoniseras enligt de nyaste rekommendationerna.

Programmet

Svenska

Gemensamma begrepp till hands - TSK som förmedlare av terminologisk information i 40 år

anmälning kl. 13

Öppningsord / Ari Muhonen, ordförande för Terminologicentralen TSKs styrelse, bibliotekschef, Jyväskylä universitets bibliotek

Rikstermbanken: alla termer på ett ställe / Karin Dellby, vd, Terminologicentrum TNC

Kommentar till Karin Dellbys föredrag, Finlands nationella termbank / Kaisa Kuhmonen, ledande terminolog, statsrådets kanslis språktjänst

Terminologicentralen TSK firar 40 år

Svenska

I år fyller Terminologicentralen TSK 40 år. Det uppmärksammas med ett jubileumsseminarium den 29 oktober 2014 med teman Gemensamma begrepp till hands - TSK som förmedlare av terminologisk information i 40 år.

Alla som är intresserade i terminologiarbete är välkomna till det avgiftsfritt seminariet, och anmälningen börjar i augusti. Mer information ska publiceras på webbsidan http://www.tsk.fi/tsk/sv/tsk_fyller_40 allteftersom planeringen för seminariet fortskrider.

Nytt material i bank- och finansterminologi 06/2014

Svenska

Den 13 juni 2014 har vi publicerat

nya begreppsdiagram:

uppdaterade begreppsdiagram:

nya begrepp:

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS