You are here

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 10/2011

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Nytt material i bank- och finansterminologi 08/2011

Svenska

Den 5 augusti 2011 har vi publicerat

nya och uppdaterade begreppsdiagram:

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 06/2011

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Ontologi för den offentliga sektorns tjänster (JUPO)

Svenska

Terminologicentralen TSK håller på att bygga upp en ontologi som gäller JHS-rekommendationen JHS 145 "Gruppering av uppgifter om den offentliga sektorns tjänster samt kontaktinformation i portaler som omfattar ett flertal branscher".

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS