You are here

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 10/2010

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

EAFT:s femte världskonferens i Budapest den 12-13 november 2010

Svenska

EAFT:s femte världskonferens i terminologi kommer att hållas den 12-13 november 2010 vid Károli Gáspár-universitetet i Budapest. Temat är "Terminology 2010: Quality Matters".

Mer information: http://alknyelvport.nytud.hu/summit-2010

Nytt material i TEPA-termbank

Svenska

Nytt material har publicerats i TEPA-termbank. För mer information kolla den finska meddelanden.

TEPA-termbank finns på adressen http://www.tsk.fi/tepa

Terminologicentralen TSK finns i Facebook

Svenska

Terminologicentralen skapade en egen sida i Facebook. På sidan informerar vi om Terminologicentralens verksamhet samt aktuella händelser och publikationer. Det är även möjligt att diskutera frågor som gäller terminologiarbetet. Välkommen att gilla!

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS