You are here

Nytt material i bank- och finansterminologi 12/2009

Svenska

Den 28 december har vi publicerat

1 nytt och 2 uppdaterade begreppsdiagram:

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 11/2009

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Terminologicentralens 35-årsjubileumsseminarium 29.10.2009

Svenska

Välkommen till Terminologicentralens 35-årsjubileumsseminarium Mot framtidens terminologiarbete torsdagen den 29 oktober 2009 kl. 13.00-17.00. Seminariet anordnas på Palace Gourmet, konferenssalen (Södra kajen 10, Helsingfors).

Program

Nytt material i bank- och finansterminologi 06/2009

Svenska

Den 17 juni har vi publicerat

2 uppdaterade begreppsdiagram:

5 uppdaterade begrepp:

    Sidor

    Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS