You are here

Beredskaps- och befolkningsskyddsordlista publicerad

Svenska

Beredskaps- och befolkningsskyddsordlistan har publicerats som en bok utgett av SPEK, och den kan beställas direkt från förläggaren. Ordlistan i cd-romversion medföljer boken.

Mer information om ordlistan finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/node/351

Ingångssida

Svenska

Bank- och finanstermgruppen tillhandahåller terminologi för allmänt bruk på denna webbplats. Rekommendationerna görs i samarbete mellan flera banker och Terminologicentralen TSK, som koordinerar arbetet.

Bank- och finanstermbanken öppnades i februari 2002. I den kan du hitta termer, definitioner och förklaringar på begrepp samt begreppsdiagram på svenska, finska och engelska. Till sökningen.

Nytt material i bank- och finansterminologi

Svenska

Nya termrekommendationer omvänt bolån och paneuropeiskt clearinghus har publicerats.
Diversifionti och diversifikaatio har publicerats som avrådda synonymer till den finskspråkiga termen hajautus.

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS