You are here

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla den finska meddelanden.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Nytt material i bank- och finansterminologi

Svenska

En ny helhet med begrepp som gäller direktivet om marknader för finansiella instrument har publicerats. Materialet omfattar följande begrepp:
direktiv om marknader för finansiella instrument,

Beredskaps- och befolkningsskyddsordlista publicerad

Svenska

Beredskaps- och befolkningsskyddsordlistan har publicerats som en bok utgett av SPEK, och den kan beställas direkt från förläggaren. Ordlistan i cd-romversion medföljer boken.

Mer information om ordlistan finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/node/351

Ingångssida

Svenska

Bank- och finanstermgruppen tillhandahåller terminologi för allmänt bruk på denna webbplats. Rekommendationerna görs i samarbete mellan flera banker och Terminologicentralen TSK, som koordinerar arbetet.

Bank- och finanstermbanken öppnades i februari 2002. I den kan du hitta termer, definitioner och förklaringar på begrepp samt begreppsdiagram på svenska, finska och engelska. Till sökningen.

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS