You are here

Nytt material i bank- och finansterminologi

Svenska

Nya termrekommendationer omvänt bolån och paneuropeiskt clearinghus har publicerats.
Diversifionti och diversifikaatio har publicerats som avrådda synonymer till den finskspråkiga termen hajautus.

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot

Bli medlem

Svenska

Alla samfund som har rättskapacitet samt privatpersoner, som vill främja terminologiarbete inom specialbranscher, stödä och främja Terminologicentralen TSK:s syften, behöver Terminologicentralens tjänster eller är annars interesserade av terminologiarbete och dess resultat, kan ansluta sig som medlemmar i föreningen. För närvarande har Terminologicentralen ca 50 medlemmar - bland annat företag, läroinrättningar, ideologiska föreningar och privatpersoner.

Medlemsförmåner

Terminologicentralens medlemmar är berättigade till flera medlemsförmåner. Medlemmar får

Tjänster

Svenska

Terminologicentralen TSK erbjuder experthjälp i terminologiarbete och frågor som berör facktermer. Terminologicentralen utvecklar och erbjuder sina tjänster enligt kundernas behov.

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS