You are here

Riksdagsordlistan publicerad

Svenska

Riksdagen har öppnat en webbaserad ordlista med ungefär 600 centrala riksdagsbegrepp på adressen www.riksdagen.fi/riksdagsordlista. Ordlistan innehåller termer och definitioner på finska, svenska och engelska samt termmotsvarigheter på samiska, tyska, spanska, estniska, franska och ryska. Ordlistan är publicerad även i statsrådets termbank Valter (www.valter.fi).

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla den finska meddelanden.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Nytt material i bank- och finansterminologi

Svenska

En ny helhet med begrepp som gäller direktivet om marknader för finansiella instrument har publicerats. Materialet omfattar följande begrepp:
direktiv om marknader för finansiella instrument,

Beredskaps- och befolkningsskyddsordlista publicerad

Svenska

Beredskaps- och befolkningsskyddsordlistan har publicerats som en bok utgett av SPEK, och den kan beställas direkt från förläggaren. Ordlistan i cd-romversion medföljer boken.

Mer information om ordlistan finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/node/351

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS